Navigace

Obsah

 
VSTUPNÉ V ROCE 2016:
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 
VSTUPNÉ LZE PLATIT POUZE V ČESKÝCH KORUNÁCH.
 
V POKLADNĚ ZÁMKU A ANI V PRODEJNĚ SUVENÝRŮ NELZE
 
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PLATIT KARTOU.
 
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
 
*
 

I. OKRUH - ZÁKLADNÍ

REPREZENTAČNÍ SÁLY + VÝSTAVA

/PŘÍZEMÍ ZÁMKU/

 
(bezbariérový)
 
doba prohlídky je asi 3/4 hodiny
 
minimální počet 5 osob a maximální počet 25 osob
v jedné skupině
 
 
plné vstupné                                                              80 Kč
cizojazyčný výklad                                                  160 Kč
 
snížené vstupné                                                         55 Kč
cizojazyčný výklad                                                  110 Kč
 
senioři                                                                         55 Kč
cizojazyčný výklad                                                  110 Kč

 

rodinná vstupenka                                                  215 Kč
cizojazyčný výklad                                                  430 Kč
 
ZŠ (skupinové vstupné)                                            50 Kč / 1 žák
MŠ (skupinové vstupné)                                           30 Kč / 1 dítě
 
 
 

II. OKRUH

SOUKROMÉ POKOJE + VÝSTAVA

/1. PATRO ZÁMKU/

 
doba prohlídky asi 1 hodinu
 
minimální počet 5 osob a maximální počet 25 osob
v jedné skupině
 
 
plné vstupné                                                            100 Kč
cizojazyčný výklad                                                  200 Kč
 
snížené vstupné                                                         70 Kč
cizojazyčný výklad                                                  140 Kč
 
senioři                                                                         70 Kč
cizojazyčný výklad                                                   140 Kč

 

ZŠ (skupinové vstupné)                                            60 Kč / 1 žák
 
 
 

III. OKRUH

REPREZENTAČNÍ SÁLY, SOUKROMÉ POKOJE + VÝSTAVA

/PŘÍZEMÍ A 1. PATRO ZÁMKU/

 

doba prohlídky asi 1 hodinu a 3/4
 
minimální počet 5 osob a maximální počet 25 osob
v jedné skupině
 
 
 
plné vstupné                                                            120 Kč
cizojazyčný výklad                                                  240 Kč
 
snížené vstupné                                                         80 Kč
cizojazyčný výklad                                                  160 Kč
 
senioři                                                                         80 Kč
cizojazyčný výklad                                                   160 Kč

 

 
 
*
 
 
DOPORUČENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM:
 
POKUD BUDETE POŽADOVAT CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD,
ZAJISTĚTE SI TUTO SLUŽBU PŘEDEM
TELEFONICKY, NEBO E-MAILEM
 
 
*
 
PROHLÍDKY S PRŮVODCI V DOBOVÝCH KOSTÝMECH
 
pouze při nočních prohlídkách v červnu
a při kulturních akcích v červenci a v srpnu - I. a III. okruh
 
 
*
 
 
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
 
pouze v červnu při akci "Svatojánská noc na zámku" 
pouze III. okruh
 
plné vstupné                                                             150 Kč
snížené vstupné                                                        100 Kč
senioři                                                                        100 Kč
 
*
 
HODINOVÁ VĚŽ
 
pouze v červnu při akci "Svatojánská noc na zámku" 
 
plné vstupné                                                             80 Kč
snížené vstupné                                                        60 Kč
senioři                                                                        60 Kč
 
 
*
 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU
 
pouze při kulturních akcích v červenci a v srpnu
 
plné vstupné                                                             60 Kč
snížené vstupné                                                        40 Kč
senioři                                                                        40 Kč
 
 
*
 
VELIKONOCE NA HRÁDKU U NECHANIC 19. 3. - 28. 3.
 
I. okruh - doba prohlídky je asi 3/4 hodiny
maximální počet 25 osob v jedné skupině
 
plné vstupné                                                           120 Kč
snížené vstupné                                                        80 Kč
senioři                                                                        80 Kč
ZŠ (skupinové vstupné)                                            60 Kč / 1 žák
MŠ (skupinové vstupné)                                           50 Kč / 1 dítě
 
*
 
VÁNOCE NA HRÁDKU U NECHANIC 26. 11. - 11. 12.
 
I. okruh - doba prohlídky je asi 3/4 hodiny
maximální počet 25 osob v jedné skupině
 
plné vstupné                                                           120 Kč
snížené vstupné                                                        80 Kč
senioři                                                                        80 Kč
ZŠ (skupinové vstupné)                                            60 Kč / 1 žák
MŠ (skupinové vstupné)                                           50 Kč / 1 dítě
 
*
 
VÁNOČNÍ KONCERTY
 
plné vstupné                                                            150 Kč
snížené vstupné                                                       100 Kč
senioři                                                                       100 Kč
 
 
*
 
HUDEBNÍ FESTIVAL ROMANTICKÝ HRÁDEK
 
KONCERTY
 
plné vstupné                                                             300 Kč
snížené vstupné                                                       150 Kč
senioři                                                                       200 Kč
 
V ceně vstupenky je malé pohoštění,
číše vína a večerní prohlídka zámku.
 
 
Vstupenky na koncerty jsou vhodné
 
jako dárek pro Vaše blízké,
 
nebo např. jako hezká pozornost
 
pro obchodní partnery!
 
 
*
 
VÝSTAVA 2. 7. - 21. 8.
 

hrádek u nechanic a 150. výročí bitvy u sadové v roce 1866

Fotografie a dokumenty vztahující se k tomuto výročí, k zámeckému areálu a k majitelům zdejšího panství, aktuálně doplněná o nové exponáty

 
výstavní prostory za kaplí
 
vstupné dospělí a senioři                                          5 Kč
vstupné děti a studenti                                          zdarma
 
*
 
 
REZERVACE
 
Rezervaci prohlídky zámku umožňujeme návštěvníkům po celou dobu návštěvní sezony (viz OTEVÍRACÍ DOBA). Pro uskutečnění prohlídky zámku v rezervovaném čase je minimální počet ve skupině 5 osob a rezervační poplatek nevybíráme.
Podmínkou rezervace je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem (viz KONTAKTY) se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.
 
*
Rezervaci více termínů prohlídek na akci „Vánoce na Hrádku u Nechanic“ umožňujeme do 31.10., kdy nepotvrzené rezervace do tohoto data budou následně nabídnuty jiným zájemcům.
Na potvrzené rezervace bude vyhotovena písemná smlouva, která musí být oběma stranami potvrzena a doručena správě zámku do 31.10. V této smlouvě budou uvedeny mj. i případné stornopoplatky! (Po prokazatelném doručení písemného, nebo elektronického oznámení o zrušení rezervace do 20 dnů před termínem prohlídky činí stornopoplatek pro jednu skupinu 500 Kč, do 10 dnů 1000 Kč a do 3 dnů a méně 1500 Kč. Pokud oznámení o zrušení rezervace nebude doručeno vůbec, stornopoplatek činí 2000 Kč.)
Tato rezervační opatření platí pouze pro akci "Vánoce na Hrádku u Nechanic".
 
 
 
KATEGORIE NÁVŠTĚVNÍKŮ:
 
 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
 
Děti 6 – 15 let, studenti do 26 let,  ZTP
 
SENIOŘI nad 65 let
 
smluvní partneři NPÚ
 
 
*
 
VSTUP ZDARMA
 
Vedoucí předem objednaných hromadných skupin
nad 20 osob (1 vedoucí)
 
Vedoucí školních výprav (MŠ a ZŠ) – max. 2 na 20 dětí. 
 
ZTP do 18ti let, ZTP/P
 
Zaměstnanci NPÚ s max. 3 rodinnými příslušníky
 
*
 
RODINNÁ VSTUPENKA
 
(PLATÍ POUZE PRO I. ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH)
 
Pro rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi
 
*
 
ZŠ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
MŠ - MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
*
 
POZNÁMKA:
 
Při prohlídkách s průvodci v dobových kostýmech,
při nočních prohlídkách
a při prohlídkách v době Velikonoc a Vánoc
cizojazyčný výklad neposkytujeme!
Lze si však předem domluvit prohlídku s klasickým výkladem.
 
*
 
Všechny požadované slevy musí být doloženy
 
příslušnými průkazy.
 
*
 
 
PROHLÍDKY ZÁMKU
 
lze uskutečnit za těchto podmínek:
 
 
Minimální počet 5 osob v jedné skupině návštěvníků.
 
 
Maximální počet 25 ososb v jedné skupině návštěvníků.
 
 
 
Čas prohlídky určuje paní pokladní,
 
nebo je na dohodě s návštěvníky.
 
Minimální interval mezi jednotlivými prohlídkami
 
může být 15 minut.
 
 
Pokud je výprava rozdělena do dvou, či více skupin,
 
prohlídky jsou po 15 minutách,
 
třeba například v 10:00, v 10:15 atd.
 
*
 
Cenový výměr pro rok 2016 ke stažení zde:
 
 
*
 
 
POJĎTE S NÁMI
 
NA PAMÁTKY A ZA ZVÍŘÁTKY!
 
 
ZOO Dvůr Králové
 
ZOO Liberec
 

Územní památková správa na Sychrově uzavřela na tento rok 2015 smlouvu o spolupráci se ZOO Dvůr KrálovéZOO Liberec v tom smyslu, že dospělý návštěvník, který se prokáže vstupenkou z jedné z těchto ZOO u nás, má nárok na zlevněné vstupné. Shodně tak se vstupenkou od nás bude poskytnuta sleva ve jmenovaných ZOO.

Akce se nevztahuje na děti, rodinné vstupné, vstupenky zdarma apod. – tedy pouze pro plně platícího DOSPĚLÉHO návštěvníka.

Do spolupráce jsou zahrnuty všechny památkové objekty ve správě Územní památkové správy na Sychrově.

Liberecký kraj: Hrad Bezděz, Hrad a zámek Frýdlant, Zámek Hrubý Rohozec, Zámek Lemberk, Zámek Sychrov, Hrad Trosky, Zámek Zákupy, Hrad Grabštejn

Královéhradecký kraj: Hrádek u Nechanic, Hospital Kuks, Zámek Náchod, Zámek Opočno, Zámek Ratibořice

Pardubický kraj: Hrad Kunětická hora, Hrad Litice, Zámek Litomyšl, Zámek Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina