Navigace

Obsah

 
VSTUPNÉ V ROCE 2014:
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 
VSTUPNÉ LZE PLATIT POUZE V ČESKÝCH KORUNÁCH.
 
V POKLADNĚ ZÁMKU A ANI V PRODEJNĚ SUVENÝRŮ NELZE
 
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ PLATIT KARTOU.
 
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
 
*
 
1. OKRUH - REPREZENTAČNÍ SÁLY
 
(přízemí zámku, bezbariérový)
 
doba prohlídky je asi 45 minut
 
minimální počet 5 osob a maximální počet 25 osob
v jedné skupině
 
 
plné vstupné / cizojazyčný výklad                 80 / 160 Kč
snížené vstupné / cizojazyčný výklad           60 / 120 Kč
senioři / cizojazyčný výklad                          60 / 120 Kč
rodinná vstupenka / cizojazyčný výklad     240 / 480 Kč
ZŠ                                                                            50 Kč
MŠ                                                                           20 Kč
 
 
2. OKRUH - REPREZENTAČNÍ SÁLY A SOUKROMÉ POKOJE
 
(přízemí a 1. patro zámku)
 
doba prohlídky asi 90 minut
 
minimální počet 5 osob a maximální počet 25 osob
v jedné skupině
 
 
plné vstupné / cizojazyčný výklad              120 / 240 Kč
snížené vstupné / cizojazyčný výklad          80 / 160 Kč
senioři / cizojazyčný výklad                         80 / 160 Kč
rodinná vstupenka / cizojazyčný výklad    350 / 700 Kč
ZŠ                                                                            60 Kč
 
*
 
 
DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM,
ŽE POKUD BUDOU POŽADOVAT CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD,
ABY SI TUTO SLUŽBU ZAJISTILI PŘEDEM
TELEFONICKY, NEBO E-MAILEM.
 
 
*
 
PROHLÍDKY S PRŮVODCI V DOBOVÝCH KOSTÝMECH
pouze při kulturních akcích v červenci a v srpnu - 1. a 2. okruh
 
 
*
 
 
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
 
pouze při kulturních akcích v červenci a v srpnu - pouze 1. okruh
plné vstupné                                              120 Kč
snížené vstupné                                          80 Kč
senioři                                                         80 Kč
rodinná vstupenka                                    350 Kč
 
 
*
 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU
 
pouze při kulturních akcích v červenci a v srpnu
plné vstupné                                               40 Kč
snížené vstupné                                          20 Kč
senioři                                                         20 Kč
rodinná vstupenka                                      50 Kč
 
 
*
 
VELIKONOCE NA ZÁMKU 12.4. - 21.4.
 
1. okruh - doba prohlídky je asi 45 minut
maximální počet 25 ososb v jedné skupině
plné vstupné                                              120 Kč
snížené vstupné                                          80 Kč
senioři                                                         80 Kč
rodinná vstupenka                                    300 Kč
ZŠ                                                                60 Kč
MŠ                                                                50 Kč
 
*
 
VÁNOCE NA ZÁMKU 22.11. - 7.12.
 
1. okruh - doba prohlídky je asi 45 minut
maximální počet 25 ososb v jedné skupině
plné vstupné                                              120 Kč
snížené vstupné                                          80 Kč
senioři                                                         80 Kč
rodinná vstupenka                                    350 Kč
ZŠ                                                                60 Kč
MŠ                                                               50 Kč
 
*
 
VÁNOČNÍ KONCERTY
 
plné vstupné                                              100 Kč
snížené vstupné                                           70 Kč
senioři                                                          70 Kč
rodinná vstupenka                                     300 Kč
 
 
*
 
HUDEBNÍ FESTIVAL ROMANTICKÝ HRÁDEK
KONCERTY
 
plné vstupné                                              300 Kč
snížené vstupné                                         200 Kč
studenti                                                      150 Kč
V ceně vstupenky je malé pohoštění, číše vína a večrní prohlídka zámku.
 
Vhodné jako dárek pro své blízké, nebo pro obchodní partnery!
 
*
 
VÝSTAVA 5.7. - 24.8.
 
dokumentů a exponátů, vztahujících se k zámku a k rodu harrachů
100 LET OD ELEKTRIFIKACE ZÁMKU
 
výstavní prostory za kaplí - pouze od července do srpna
 
vstupné dospělí a senioři                                  5 Kč
vstupné děti a studenti                                zdarma
 
*
 
 
REZERVACE
 
Rezervaci prohlídky zámku umožňujeme návštěvníkům po celou dobu návštěvní sezony (viz OTEVÍRACÍ DOBA). Pro uskutečnění prohlídky zámku v rezervovaném čase je minimální počet ve skupině 5 osob a rezervační poplatek nevybíráme.
Podmínkou rezervace je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem (viz KONTAKTY) se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.
 
*
Rezervaci více termínů prohlídek na akci „Vánoce na zámku“ umožňujeme do 15.10., kdy nepotvrzené rezervace do tohoto data budou následně nabídnuty jiným zájemcům.
Na potvrzené rezervace bude vyhotovena písemná smlouva, která musí být oběma stranami potvrzena a doručena správě zámku do 31.10. V této smlouvě budou uvedeny mj. i případné stornopoplatky! (Po prokazatelném doručení písemného, nebo elektronického oznámení o zrušení rezervace do 20 dnů před termínem prohlídky činí stornopoplatek pro jednu skupinu 500 Kč, do 10 dnů 1000 Kč a do 3 dnů a méně 1500 Kč. Pokud oznámení o zrušení rezervace nebude doručeno vůbec, stornopoplatek činí 2000 Kč.)
Tato rezervační opatření platí pouze pro akci "Vánoce na zámku".
 
 
 
KATEGORIE ZÁKAZNÍKŮ:
 
 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
 
Děti 6 – 15 let, studenti do 26 let,  ZTP, ZTP/P
 
a smluvní partneři NPÚ
 
*
 
SENIOŘI
 
senioři nad 65 let
 
*
 
VSTUP ZDARMA
 
Vedoucí předem objednaných hromadných skupin
nad 20 osob (1 vedoucí)
 
Vedoucí školních výprav (MŠ a ZŠ) – max. 2 na 20 dětí. 
 
Doprovod osoby ZTP/P
 
Zaměstnanci NPÚ s max. 3 rodinnými příslušníky
 
*
 
RODINNÁ VSTUPENKA
 
Pro rodiny tvořené 2 dospělými a max. 3 dětmi
 
*
 
ZŠ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
MŠ - MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
*
 
POZNÁMKA:
 
Při prohlídkách s průvodci v dobových kostýmech, při nočním programu a při prohlídkách v době Velikonoc a Adventu cizojazyčný výklad neposkytujeme! Lze si však předem domluvit prohlídku s klasickým výkladem.
 
Všechny požadované slevy musí být doloženy
 
příslušnými průkazy.
 
*
 
Minimální počet 5 osob v jedné skupině návštěvníků.
 
 
Maximální počet 25 ososb v jedné skupině návštěvníků.
 
*
 
Pokud je výprava rozdělena do dvou, či více skupin,
 
prohlídky jsou po 15ti minutách,
 
např. v 10:00, v 10:15 atd.
 
 
*
 
 
POJĎTE S NÁMI
 
NA PAMÁTKY A ZA ZVÍŘÁTKY!
 
 

Územní památková správa na Sychrově uzavřela na tento rok 2014 smlouvu o spolupráci se ZOO Liberec a ZOO Dvůr Králové v tom smyslu, že dospělý návštěvník, který se prokáže vstupenkou z jedné z těchto ZOO u nás, má nárok na zlevněné vstupné. Shodně tak se vstupenkou od nás bude poskytnuta sleva ve jmenovaných ZOO.

Akce se nevztahuje na děti, rodinné vstupné, vstupenky zdarma apod. – tedy pouze pro plně platícího DOSPĚLÉHO návštěvníka.

Do spolupráce jsou zahrnuty všechny památkové objekty ve správě Územní památkové správy na Sychrově.

Liberecký kraj: Hrad Bezděz, Hrad a zámek Frýdlant, Zámek Hrubý Rohozec, Zámek Lemberk, Zámek Sychrov, Hrad Trosky, Zámek Zákupy, Hrad Grabštejn

Královéhradecký kraj: Hrádek u Nechanic, Hospital Kuks, Zámek Náchod, Zámek Opočno, Zámek Ratibořice

Pardubický kraj: Hrad Kunětická hora, Hrad Litice, Zámek Litomyšl, Zámek Slatiňany, Soubor lidových staveb Vysočina