Navigace

Obsah

 
 
TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
 
V RYTÍŘSKÉM SÁLE
 
Rytířský sál svatby
 
na zámku hrádek u nechanic
 
 
v roce 2016
 
 
a
 
BLIŽŠÍ INFORMACE:
 

 

DUBEN

pátek v 10, 11, 12, 13, 14 hod.

29.4.

KVĚTEN

pátek v 10, 11, 12, 13, 14 hod.

13.5.

ČERVEN

pátek v 10, 11, 12, 13, 14 hod.

17.6.

ČERVENEC

pátek v 10, 11, 12 hod.

22.7.

SRPEN

pátek v 10, 11, 12 hod.

12.8.

ZÁŘÍ

pátek v 10, 11, 12, 13, 14 hod.

16.9.

ŘÍJEN

pátek v 10, 11, 12, 13, 14 hod.

7.10.

 

Důležité upozornění:

-    svatební obřady na zámku Hrádek u Nechanic v roce 2016 jsou pouze v Rytířském sále, pouze v určené pátky a v daných hodinách

-    svatební obřady ve Zlatém sále či v jiných interiérech  zámku z provozních důvodů neumožňujeme

-    svatební obřady v zámeckých exteriérech nejsou též z provozních důvodů možné

-    termíny a místo svatebních obřadů jsou dané a neměnné  a jsou výsledkem dohody mezi Měst. úřadem v Nechanicích a Správou zámku Hrádek u Nechanic

-   církevní svatební obřady v zámecké kapli sv. Anny jsou možné po dohodě se správou zámku

 
 
Cena:
 
-       základní nájemné (zámek)            5.000 Kč (včetně DPH 21%)
-       správní poplatek (Měst. úřad)        1.000 Kč
-       režijní náhrada (Měst. úřad)          1.500 Kč
 
 
 
 
INFORMACE A POKYNY PRO SVATEBČANY

 

-      Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do října v Rytířském sále. Rytířský sál pojme 35 lidí, z toho 20 sedících.
 
-      Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku a z časových důvodů matriky dané a neměnné.
 
-     Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve
 matriku Městského Úřadu v Nechanicích na tel. 498 773 813.
 
-      Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného.
     Toto nájemné a správní poplatky je možné zapaltit od ledna 2016.
 
-      Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8.00 hod. do 15.00 hod, nebo po domluvě. Platbu si, prosím, domluvte se správou zámku předem telefonicky na číslech 495 441 244, 602 185 554, 773 772 460.
 
-      Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné. Základní je ve výši 5.000 Kč vč. DPH. V případě, kdy alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu v Nechanicích, činí nájemné 4.000 Kč vč. DPH.
   
-      V nájmu je zahrnut agenturní poplatek za fotografování, filmování a za standardní květinovou výzdobu oltáře a na ceremoniálním stole. Dále umožňujeme fotografování novomanželů v zámku ve Zlatém sále (pouze za přítomnosti fotografa!).
 
-      Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo!
 
-      Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (Händel – Hudba k ohňostroji). Hudba je reprodukovaná z přehrávače CD, umístěného na ochozu Rytířského sálu. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku!
 
-      Uspořádání svatební hostiny a ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.
 
-      Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci (nebo jimi pověřené osoby) by měli svatebčany informovat o tom, aby brali ohled na ostatní návštěvníky areálu a hráče golfu, dodržovali podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy (viz Smlouva o svatebním obřadu).
 
-      Prohlídku svatebních prostor si lze domluvit se správou zámku telefonicky na číslech 495 441 244, 602 185 554, 773 772 460.
 
 
Informace a pokyny pro svatebčany v PDF si můžete stáhnout zde:
 
 

Rytířský sál

Rytířský sál

 

***

Smlouva o konání svatebního obřadu

pro rok 2016 - připravujeme

 

Ceník svatebních obřadů - připravujeme

 

***

VIDEOTVORBA BAJER PARDUBICE

 

VIDEOTVORBA BAJER PARDUBICE

NABÍZÍ

PROFESIONÁLNÍ VIDEOZÁZNAM SVATEBNÍCH OBŘADŮ

A NEBO

CELÉHO SVATEBNÍHO DNE VE FULL HD KVALITĚ 16:9

 

***

 

ORGANIZACE SVATEB A OSLAV

KAMILA RIJKOVÁ

mobil: +420 723 546 912

e-mail: kamila.bram@post.cz

www.oslavyasvatby.cz

 

***

 

Aleš Řehák - zlatnictví
 
výrobce snubních prstenů ze zlata, platiny a stříbra
 
 www.alesrehak.cz