Navigace

Obsah

 
                             TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ
 
                                        V KAPLI SV. ANNY
 
         na Státním zámku hrádek u nechanic v roce 2015
 
 
DUBEN
KAPLE SV. ANNY
pátek
24.4.
sobota
25.4.
KVĚTEN
KAPLE SV. ANNY
pátek
15.5.
sobota
16.5.
ČERVEN
KAPLE SV. ANNY
pátek
19.6.
sobota
20.6.
ČERVENEC
KAPLE SV. ANNY
pátek
24.7.
sobota
25.7.
 
 
 
SRPEN
KAPLE SV. ANNY
pátek
7.8.
sobota
8.8.
 
 
 
ZÁŘÍ
KAPLE SV. ANNY
pátek
18.9.
sobota
19.9.
ŘÍJEN
KAPLE SV. ANNY
pátek
2.10.
sobota
3.10.
 
 
Důležité upozornění:
 
-       svatební obřady ve Zlatém sále či v jiných interiérech  zámku z provozních důvodů neumožňujeme
-       svatební obřady v zámeckých exteriérech nejsou též z provozních důvodů možné
-       termíny a místo svatebních obřadů jsou dané a neměnné (jsou výsledkem dohody mezi Měst. úřadem v Nechanicích – matrikou a Správou zámku Hrádek u Nechanic)
 
 
Cena:
 
-       základní nájemné (zámek)            6.000 Kč (včetně DPH)
-       správní poplatek (Měst. úřad)        1.000 Kč
-       režijní náhrada (Měst. úřad)           1.500 Kč
 
 
 
 
INFORMACE A POKYNY PRO SVATEBČANY

 

-       Svatební obřady se konají v daných termínech od dubna do října v zámecké kapli sv. Anny. Kaple pojme asi 45 - 50 lidí, z toho asi 25 sedících.
 
-       Termíny svatebních obřadů jsou z provozních důvodů zámku a z časových důvodů matriky dané a neměnné.
 
-       Ohledně rezervace svatebních termínů kontaktujte nejdříve
 matriku Městského Úřadu v Nechanicích na tel. 498 773 813.
 
-       Dalším krokem je zaplacení krátkodobého nájemného.
     Toto nájemné a správní poplatky je možné zapaltit od ledna 2015.
 
-       Nájemné se platí hotově na správě zámku od pondělí do pátku od 8.00 hod. do 15.00 hod, nebo po domluvě. Platbu si, prosím, domluvte se správou zámku předem telefonicky na číslech 495 441 244, 602 185 554, 773 772 460.
 
-       Za uskutečnění svatebního obřadu se na základě uzavřené smlouvy platí Národnímu památkovému ústavu krátkodobé nájemné. Základní je ve výši 6.000 Kč vč. DPH. V případě, kdy alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu místního matričního úřadu v Nechanicích, činí nájemné 4.000 Kč vč. DPH.
   
-       V nájmu je zahrnut poplatek za fotografování, filmování a za standardní květinovou výzdobu oltáře a na ceremoniálním stole. Dále umožňujeme fotografování novomanželů v zámku v Rytířském a Zlatém sále (pouze za přítomnosti fotografa!), ale po předchozí domluvě s paní pokladní v prodejně vstupenek (pokud je návštěvní den, tak od 10.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin), nebo telefonicky se správou zámku.
 
-       Pro další jednání na matrice v Nechanicích musí být zaplacení nájemného prokazatelně doloženo!
 
-       Hudební doprovod svatebního obřadu je daný a tvoří ho speciální nahrávka slavnostní hudby (R. Wagner, Lohengrin - Svatební pochod a dále skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, Ch. Gounoda a dalších).
Hudba je reprodukovaná z přehrávače CD, umístěného na kůru kaple, nebo na nádvoří zámku. O jiném hudebním doprovodu je nutné se domluvit se správou zámku předem a popřípadě je nutné udělat i zvukovou zkoušku!
 
-       Uspořádání svatební hostiny a ubytování svatebčanů v zámeckém areálu není možné.
 
-       Svatební obřady probíhají za plného návštěvního provozu. Snoubenci (nebo jimi pověřené osoby) by měli svatebčany informovat o tom, aby brali ohled na ostatní návštěvníky areálu a hráče golfu, dodržovali podmínky ohledně parkování vozidel, návštěvní řád památky a obecně závazné předpisy (viz nájemní smlouva).
 
-       Prohlídku svatebních prostor si lze domluvit se správou zámku telefonicky na číslech 495 441 244, 602 185 554, 773 772 460.
 
 

Kaple sv. Anny

 

Interiér kaple sv. Anny

 

 ***

Smlouvu o konání svatebního obřadu

pro rok 2015 připravujeme a bude ke stažení zde.

 

***

VIDEOTVORBA BAJER PARDUBICE

 

VIDEOTVORBA BAJER PARDUBICE

NABÍZÍ

PROFESIONÁLNÍ VIDEOZÁZNAM SVATEBNÍCH OBŘADŮ

A NEBO

CELÉHO SVATEBNÍHO DNE VE FULL HD KVALITĚ 16:9

 

***

 

ORGANIZACE SVATEB A OSLAV

KAMILA RIJKOVÁ

mobil: +420 723 546 912

e-mail: kamila.bram@post.cz

www.oslavyasvatby.cz

 

***

 

Aleš Řehák - zlatnictví
 
výrobce snubních prstenů ze zlata, platiny a stříbra
 
 www.alesrehak.cz